Friday, January 11, 2013

Puisi untuk anak bangsa tentang Tuhan Maha Pencipta


Tuhan Maha Mencipta
Kaulah pencipta segala-galanya
Kau ciptakan alam semesta
Berikut segala isinya
Dan kau pelihara semuanya
Sengan kasih saying-Mu
Tuhanku
Kau ciptakan hati dan rasa
Pada setiap manusia
Hingga kami mampu menghayati
Segala keagungan-Mu
Dan bersukur segala atas anugarah-Mu
Tuhaku
Kaulah pencipta segala-galanya

No comments:

Post a Comment